Algemene Voorwaarden (Engels)

Algemene voorwaarden:
21 mei 2018

Biotrends HK Co., Limited, hierna Biotrends genoemd, verleent zijn diensten aan u, met inachtneming van de volgende voorwaarden die van tijd tot tijd door ons kunnen worden bijgewerkt zonder kennisgeving aan u. U kunt op elk gewenst moment in dit document de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken.

Definities:

Servicebeschrijving: Biotrends Private Store is een website die het aanschaffen van op maat gemaakte artikelen mogelijk maakt die exclusief voor de leden zijn gemaakt om experimenten en studies uit te voeren (de Service). De Service kan bepaalde communicatie van Biotrends bevatten, zoals serviceaankondigingen en administratieve berichten, en dat deze berichten deel uitmaken van het Biotrends-lidmaatschap. Tenzij expliciet anders vermeld, zijn alle nieuwe functies die de huidige Service verbeteren of verbeteren, inclusief de release van nieuwe Biotrends-producten, onderworpen aan de Algemene voorwaarden.

Gebruik van de Service: u stemt ermee in om: (a) waarheidsgetrouwe, juiste, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken naar aanleiding van de registratie van de Service (dergelijke informatie zijnde de Registratie-, Facturatie- en Verzendgegevens) en (b) onderhoud en werk de sign-up-, facturatie- en verzendgegevens snel bij om te zorgen dat deze waar, nauwkeurig, actueel en volledig zijn. Elke valse claim is reden voor beëindiging van uw lidmaatschap. Deze informatie wordt veilig opgeslagen op Biotrends-servers en zal alleen door Biotrends worden gebruikt voor het faciliteren van de service of voor het verzenden van mededelingen die noodzakelijk worden geacht voor het uitvoeren van de service.

Beveiliging: Biotrends Private Store bevat 256bit SSL-codering op alle pagina’s, indieningen, transacties en communicatie. Biotrends onderhoudt zijn eigen servers met uitgebreide firewallbescherming en redundantie om zijn en uw privégegevens te beschermen. Geregistreerde Biotrends-leden stellen bij registratie een gebruikersnaam en wachtwoord vast. Leden zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van hun wachtwoord en account. Een lid moet Biotrends onmiddellijk op de hoogte stellen van elk ongeoorloofd gebruik van zijn wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging waarvan hij op de hoogte kan zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de leden ervoor te zorgen dat ze aan het einde van elke sessie uit / afsluiten van hun account. Biotrends is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze beveiligingsprocedures.

Betalingen en transacties: Biotrends verzamelt, bewaart, onderhoudt, doorgeeft of gebruikt geen betalingsinformatie van haar gebruikers op welke manier of in welke vorm dan ook. Alle betalingen voor producten of services worden gedaan via services van derden (PayPal, Western Union of uw eigen bank voor elektronische overboekingen). Bekijk en maak uzelf bewust van hun privacybeleid. Biotrends is niet aansprakelijk voor privacykwesties, voorvallen, lekken of gebruik van informatie van deze gateways. Alle transacties zijn in USD. Als uw lokale valuta een andere denominatie heeft, kan deze door de derde partij worden geconverteerd, maar niet door Biotrends. Biotrends biedt een valutacalculator op haar website. Deze tool is alleen voor benadering en zal niet worden beschouwd als een nauwkeurig bedrag dat op het moment van uitchecken verschuldigd is. Bij het afrekenen, als u in een andere valuta dan USD heeft bekeken, worden die bedragen bij het uitchecken weergegeven in USD en dat bedrag, in USD, wordt verzonden naar de derde partij. De hoeveelheid bekeken door de conversietool op onze site is wederom alleen ter benadering. De door de verschillende verwerkende bedrijven aangeboden en gebruikte omrekeningskoersen kunnen en veranderen dagelijks en kunnen ook kosten of vergoedingen voor de conversie oplopen. Biotrends aanvaardt op generlei wijze voordelen, verzamelt, gebruikt en is dus niet aansprakelijk voor eventuele valutaconversies die kunnen plaatsvinden.
Voor verificatie wordt sommige van uw gegevens (verzendadres) tijdens het afrekenen naar PayPal verzonden. PayPal gebruikt dit voor tracking en verificatie van zendingen met bestaande klantinformatie. Er wordt geen informatie verzonden naar Western Union of uw persoonlijke bank als een van die betalingsgateways wordt gekozen. De informatie die in deze instanties wordt verstrekt, is rechtstreeks van u afkomstig, nooit van Biotrends.

Speciale waarschuwingen voor internationaal gebruik: erkennend het wereldwijde karakter van internet, stemt u ermee in zich te houden aan alle lokale wetten van uw land of gebied met betrekking tot online gedrag en het gebruik, de verwerking, export en import van items die bij Biotrends zijn gekocht. U, de gebruiker, bent als enige verantwoordelijk voor invoer-, verkooprechten of btw-belasting die worden geheven door uw land, staat of territorium.

Omgang met andere bedrijven of personen: uw correspondentie of zakelijke contacten met, of deelname aan promoties van Biotrends-producten buiten deze service, inclusief betaling en levering van gerelateerde goederen of diensten, en alle andere voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties , zijn alleen tussen u en dergelijke bedrijf of persoon. Biotrends mag niet worden opgelegd als een derde partij voor enige juridische acties tussen een dergelijke persoon en hun handelingen met een bedrijf / individu. Dit omvat maar is niet beperkt tot koeriersdiensten die door u zijn geselecteerd voor levering van het product / de dienst.

Links: Derden kunnen koppelingen naar bronnen plaatsen of externe sites kunnen verwijzen naar de Biotrends-service. Omdat Biotrends geen controle heeft over dergelijke sites en bronnen, erkent u en gaat u ermee akkoord dat Biotrends niet verantwoordelijk is voor de inhoud, bronnen of informatie en niet instemt, niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor inhoud, advertenties, producten of ander materiaal op , of beschikbaar via dergelijke sites of bronnen. Verder erkent u en stemt u ermee in dat Biotrends niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke Inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via een dergelijke site of bron.

Afwijzing van garanties: U BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT: UW GEBRUIK VAN DE SERVICE OP EIGEN RISICO IS. DE SERVICE WORDT GELEVERD OP ZOALS EN ZOALS BESCHIKBAAR BASIS. BIOTRENDS WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN DE HAND, EXPLICIET NOCH STILZWIJGEND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. BIOTRENDS GEEFT GEEN GARANTIE DAT (i.) DE SERVICE AAN UW VEREISTEN VOLDOET; (ii.) DE SERVICE ZAL ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZIJN; (iii.) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE SERVICE ZULLEN NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZIJN; (iv.) DE KWALITEIT VAN ALLE PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL DAT DOOR U WORDT GEKOCHT OF VERKREGEN VIA DE DIENST, VOLDOET AAN UW VERWACHTINGEN. ALLE GOEDEREN VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE DIENST WORDEN GEDAAN OP EIGEN BEOORDELINGSVRIJHEID EN RISICO EN DAT U UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK ZAL ZIJN VOOR ENIG VERLIES OF BESCHADIGD DOOR UW EXPERIMENTATIE. GEEN ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR U VERKREGEN VAN BIOTRENDS OF VIA OF VAN DE DIENST, LEIDT TOT ENIGE GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK IS VERMELD IN DE SERVICEVOORWAARDEN.

Beperking van aansprakelijkheid: U BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE DAT BIOTRENDS NIET AANSPRAKELIJK KAN WORDEN GESTELD VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF EXEMPLAIRE SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADEVERGOEDING, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIELE VERLIEZEN (OOK INDIEN BIOTRENDS OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), HET GEVOLG VAN: (i.) HET GEBRUIK OF DE ONMISBAARHEID OM DE DIENST TE GEBRUIKEN; (ii.) DE KOSTEN VAN VERWERVING VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN ALS GEVOLG VAN ALLE GOEDEREN, GEGEVENS, INFORMATIE OF DIENSTEN DIE ZIJN GEKOCHT OF VERKREGEN OF ONTVANGEN BERICHTEN OF TRANSACTIES DIE DOOR OF VAN DE DIENST ZIJN AANGEGAAN; (iii.) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW TRANSMISSIES OF GEGEVENS; (iv.) VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN EEN DERDE OP DE DIENST; OF (v.) ELKE ANDERE AANGELEGENHEID MET BETREKKING TOT DE DIENST.

Uitsluitingen en beperkingen: SOMMIGE JURISDICTIES STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE. BIJGEVOLG IS SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN VAN DE VROEGERE TWEE SECTIES MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

Informatie over handelsmerken: Biotrends, het Biotrends-logo, Biotrends in Chinese karakters, Circulair patroon en andere Biotrends-logo’s en product- en servicenamen zijn handelsmerken van Biotrends. Zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Biotrends, gaat u ermee akkoord de Biotrends Marks niet te tonen of te gebruiken.

Auteursrechten en auteursrechtagenten: Biotrends respecteert het intellectuele eigendom van anderen en we vragen onze gebruikers hetzelfde te doen. Als u meent dat uw werk is gekopieerd op een manier die een schending van het auteursrecht vormt, of als uw intellectuele eigendomsrechten op een andere manier zijn geschonden, moet u de auteursrechtagent van Biotrends de volgende informatie verstrekken: een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsbelang; een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander intellectueel eigendom waarvan u beweert dat deze is geschonden; een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt zich op de site bevindt; uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; een verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan ​​door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet; een verklaring van u, gemaakt op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht of intellectueel eigendom bent of gemachtigd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht of de intellectuele eigendom op te treden. De agent van Biotrends voor kennisgeving van claims van auteursrecht of andere inbreuk op intellectueel eigendom kan als volgt worden bereikt: Per post: Biotrends HK CO., Limited F1, 202, F / 2, Hang Fung Industrial Buidling, 2G Hok Yuen Street, Hung Hom, Kowloon , Hong Kong.

Termen en secties Headers met een hoofdletter: Termen met een hoofdletter die niet anderszins worden gedefinieerd in deze overeenkomst, hebben de betekenis die daaraan wordt gegeven in de context van hun alinea van de eerste verschijning. In het geval dat er een conflict is tussen de betekenissen die worden gegeven aan de termen met een hoofdletter hierin en die in volgende paragrafen, hebben de betekenissen die daaraan in de eerste alinea van het uiterlijk zijn gegeven, de overhand. De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen ter referentie bedoeld en hebben geen invloed op de constructies van of worden niet in aanmerking genomen bij de interpretatie van deze overeenkomst.

Vertrouwelijkheid: elke partij gaat ermee akkoord dat het zonder de voorafgaande toestemming van de andere partij de inhoud van deze overeenkomst of een overeenkomst, instrument of ander document dat door een van de partijen in verband met deze overeenkomst wordt uitgevoerd en geleverd aan een persoon niet bekendmaakt, behalve dat elk kan een dergelijke onthulling doen zoals vereist door een wet, rechtbank of verordening.

Interpretatie:
In deze overeenkomst, tenzij anders vermeld:

(a) een verwijzing naar: (i) het enkelvoud omvat het meervoud en omgekeerd; (ii) een geslacht omvat alle geslachten; (iii) een persoon, vennootschap, trust, partnerschap, rechtspersoon zonder rechtspersoonlijkheid of een andere entiteit een van hen omvatte; (iv) een partij bij deze Overeenkomst of een andere overeenkomst of document de opvolgers en toegestane substituten of rechtverkrijgenden van de partij omvat; (v) schrijven omvat een facsimile-overdracht en elk middel voor het reproduceren van woorden in een tastbare en permanent zichtbare vorm; (vi) gedrag omvat een handeling, verzuim, verklaring of toezegging, al dan niet schriftelijk.

(b) Andere grammaticale vormen van een gedefinieerd woord of zin hebben een overeenkomstige betekenis.

Afhankelijkheid: Elke partij erkent dat zij, door akkoord te gaan met deze Overeenkomst, niet heeft vertrouwd op enige expliciete of impliciete vertegenwoordiging, garantie, zekerheidsovereenkomst of andere garantie (met uitzondering van degene die uiteengezet zijn in deze Overeenkomst en de documenten waarnaar hierin wordt verwezen) gemaakt door of namens een andere partij, maar niets in het voorgaande kan de aansprakelijkheid voor fraude beperken of uitsluiten.

Kennisgeving: (1) Elke kennisgeving of andere communicatie die moet worden gegeven onder deze overeenkomst, moet schriftelijk worden gegeven [in het Engels] en kan via e-mail worden bezorgd of per prepaid [eersteklas / geregistreerde bezorging / luchtpost] worden verzonden of per fax naar de relevante feest aan het opgegeven adres.

(2) Elke kennisgeving of document wordt geacht te zijn gegeven:

(a) indien afgeleverd per e-mail met ontvangstbewijs; of

(b) indien verzonden per post, om 10.00 uur op de [tweede] Werkdag nadat het op de post is geplaatst, indien verzonden binnen het rechtsgebied, of om 10.00 uur (lokale tijd op de plaats van bestemming) op de vijfde Werkdag nadat het in de post was geplaatst, indien verzonden per luchtpost;] of

(c) indien verzonden per fax, op de datum van verzending indien verzonden vóór 15.00 uur. (lokale tijd op de plaats van bestemming) op elke Werkdag en in alle andere gevallen op de volgende Werkdag na de datum van verzending.

(3) Als bewijs van betekening of kennisgeving van een kennisgeving of document volstaat het om aan te tonen dat de levering is gedaan of dat de envelop met de kennisgeving of mededeling correct is geadresseerd en geplaatst of dat de fax correct is geadresseerd en verzonden. De bepalingen van deze clausule zijn niet van toepassing op betekeningen, dagvaardingen, bevelen, vonnissen of andere documenten met betrekking tot of in verband met een gerechtelijke procedure.

Taal: De authentieke tekst van de Algemene Voorwaarden is in het Engels. Als een term met een hoofdletter in deze overeenkomst moet worden geïnterpreteerd, moet deze voldoen aan de definitie die wordt vermeld onder (welk woordenboek u ook wilt).

Algemene informatie en toepasselijk recht: dit vormt de volledige overeenkomst tussen u en Biotrends en regelt uw gebruik van de Service en vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen u en Biotrends. De Service en de relatie tussen u en Biotrends zullen worden beheerst door de wetten van Hong Kong (PRC) zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen. U en Biotrends stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Hong Kong (PRC: niettegenstaande enige andere bepaling in deze overeenkomst die het tegendeel inhoudt, geen volledige of gedeeltelijke nalatigheid en geen vertraging in de uitoefening van de kant van de een partij, alle rechten, rechtsmiddelen, machtigingen of privileges die hieronder zijn toegestaan, zullen op enige manier werken als een verklaring van afstand door die partij, ongeacht de frequentie van een dergelijk verzuim of vertraging. Als een bepaling van deze Overeenkomst wordt gevonden door een bevoegde rechtbank om illegaal, ongeldig of niet-afdwingbaar te zijn of te worden in welk rechtsgebied ook, dit heeft geen invloed op: 1) de geldigheid of afdwingbaarheid in dat rechtsgebied van enige andere bepaling van deze overeenkomst; of 2) de geldigheid of afdwingbaarheid in andere rechtsgebieden van die of enige andere bepaling van deze Overeenkomst. De partijen zijn het er ook over eens dat de rechtbank ernaar moet streven om de bedoelingen van de partijen in de bepaling ten uitvoer te brengen. U stemt ermee in dat, ongeacht enige wet of wetgeving die het tegendeel verklaart, elke claim of oorzaak van actie die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Service moet worden ingediend binnen één (1) jaar nadat een dergelijke vordering of oorzaak is ontstaan ​​of voor altijd is uitgesloten .